Szkolenie

 • Drukuj

Q-BICON tworzy innowacyjny program szkoleniowy

Szkolenie Q-BICON będzie dostosowane do potrzeb profesjonalistów z gruntownym praktycznym doświadczeniem w dziedzinie bioenergii. Zatem szkolenie zapewni tylko przegląd podstawowych aspektów technicznych procesów produkcji bioenergii. Szkolenie skupi się na aspektach zrównoważenia dotyczących ciągów procesów, łącznie z metodami produkcji biomasy i logistyką. Częścią programu nauczania będą także zagadnienia prawne i finansowe, które mają istotny wpływ na wprowadzenie planowania i inwestycji związanych z bioenergią. Ćwiczone będą umiejętności doradcze i komunikacyjne, celem poprawy praktycznych umiejętności zawodowych uczestników. W związku z tym szkolenie obejmuje 4 główne moduły:

1. (Zrozumienie) systemów energetycznych

 • Podstawy termodynamiki i systemów energetycznych
 • Popyt i podaż energii
 • Statystyki energetyczne

2. Zrównoważone wykorzystanie biomasy w celach energetycznych

 • Łańcuchy dostaw
 • Koncepcje zrównoważonego rozwoju
 • Emisje w produkcji bioenergii
 • Inżynieria procesów energetycznych
 • Biopaliwa

3. Zarządzanie projektem, podstawy prawne i finansowanie programów oraz

 • Zarządzanie projektem dla doradców ds. biomasy
 • Tworzenie i realizacja projektów
 • Podstawy prawne i źródła finansowania

4. Komunikacja i uczestnictwo (dotyczy osób zainteresowanych)

 • Koncepcje komunikacji
 • Prowadzenie prezentacji i dyskusji
 • Zarządzanie komunikacją w projektach bioenergetycznych

Praca końcowa i jej ustna obrona

Q-BICON zwiększa swój zasięg poprzez szkolenie multiplkatorów

Szkolenie Q-BICON jest skierowane zwłaszcza do doradców, multiplikatorów i wykwalifikowanych pracowników z sektora publicznego i prywatnego, jak również do organizacji pozarządowych. Potencjalni uczestnicy pracują w szczególności w następujących obszarach:

 • Gospodarka odpadami, służby techniczne i budowlane
 • Rolnictwo i leśnictwo
 • Planowanie przestrzenne i architektura
 • Dostawcy energii i obiekty użyteczności publicznej
 • Organizacje i stowarzyszenia związane z (bio)energią

nterested persons have the chance to participate at no charge in the practical phase of Q-BICON and to avail of the new vocational training. The pilot course will take place mid-2014 in Berlin (D), Budapest (H), Minikowo (PL) and Wels (A). The courses will combine the advantages of e-learning and classroom training.

 

If you are interested in participating please do not hesitate to contact us via the Q-BICON website. We are looking forward to hearing from you!