Projekt

Co to jest Q-BICON?

Q-BICON (Kompetencje dla energii jutra: plan kwalifikacyjny dla projektu BIomassCONsultancy – doradztwo ds. biomasy) jest projektem innowacyjnym finansowanym od 2012-2014 przez Komisję Europejską w ramach prowadzonego przez nią programu Leonardo da Vinci.

Q-BICON ma na celu opracowanie podstaw kwalifikacyjnych dla szkolenia zawodowego doradców z dziedziny bioenergii. Szkolenie to dostarczy najnowocześniejszej wiedzy dotyczącej zrównoważonego wykorzystania bioenergii, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych.

Q-BICON obejmuje instytucje eksperckie oraz organizatorów szkoleń z Austrii, Niemiec, Węgier i Polski.

Jakie są główne cele projektu Q-BICON?

  1. Szczegółowa analiza zapotrzebowania dla krajów partnerskich
  2. Program nauczania metodą B-learning, zgodnie z najnowszymi metodami kształcenia
  3. Opracowanie najnowszych treści i materiałów nauczania
  4. Testowanie nowego szkolenia w trakcie otwartego, wolnego od opłat kursu pilotażowego z certyfikatem zgodnym z normą ISO 17024
workflow1

Po co koncentrujemy się na BIOENERGII?

Masywny wzrost energii odnawialnych jest deklarowanym celem polityki europejskiej. Dlatego też promocję wykorzystania bioenergii uważa sie za klucz do poprawy sytuacji energetycznej i redukcji emisji CO² mającej niszczący wpływ na klimat.

Podczas gdy biomasa jest dziś najważniejszym odnawialnym źródłem energii w Europie, porównanie pomiędzy krajami pokazuje szerokie różnice pod względem wykorzystania bioenergii. Różnice te są także powiązane ze tanem dostępnej szczegółowej wiedzy.

Q-BICON jest kontynuacją poprzedniego projektu UE COACH BioEnergy, który zidentyfikował brak szczegółowej wiedzy na temat bioenergii na poziomie multiplikatorów i decydentów w ekonomii i administracji, hamujący rozrost sektora bioenergii na obszarze Unii Europejskiej.

Adopting the lack of suitable trainings, a consortium of partners from Austria, Germany, Hungary and Poland