Témák

Szemléletváltás az energiagazdálkodásban

Az Európai Unió jelentősen szeretné növelni a megújuló energiaforrások arányát Európában. Ezzel egyidejűleg a tagállamok kormányai különböző kezdeményezéseket hoznak létre azért, hogy a megújuló energiaforrásokat helyi szinten fenntartható módon hasznosítsák.

Különösen az erős mezőgazdasággal rendelkező országok számára van komoly potenciál a mezőgazdasági melléktermékek felhasználásában és energiaültetvények telepítésében. A helyben rendelkezésre álló biomassza-források felhasználásában rejlő lehetőségek növelhetik a mezőgazdaság profitábilitását, ezért komolyan fontolóra kell venni a szerves melléktermékek energetikai célú felhasználását.

Ma a biomassza 64%-os részesedésével Európa fő megújuló energiaforrása, de a helyi bioenergetikai intézkedések elősegítéséhez magasan képzett tanácsadókra van szükség, akik minden vonatkozó ágazatban és tudományágban jártasak.

A Q-BICON segít konszolidálni a fenntartható energia piacát

A biomassza területén még mindig vannak kihasználatlan lehetőségek, és sajnos a bioenergia-fejlesztések sokszor nem veszik figyelembe a fenntarthatóság szempontjait. Ennek egyik oka az, hogy nincsenek meg a megfelelő felnőttképzési kurzusok, különösen a tanácsadók és a döntéshozók szintjén.

A mezőgazdasági tanácsadóknak gyakran hiányosak a tervezési ismereteik, míg a tervezői szférában dolgozók nem ismerik a fenntartható biomassza-gyártás mikéntjét. A közigazgatás, de még az ipar és a tervezés szintjén sincsenek elégséges tanácsadói szolgálatások.

A COACH BioEnergy elnevezésű EU-projekt azt találta, hogy hiányoznak az olyan tréningek, amelyek túlmennek a megújuló energiafajtákkal kapcsolatos általános tudás szintjén, és mélyebb, ugyanakkor complex kompetenciákat nyújtanak a bionergia területén.

Helyi bioenergetikai fejlesztések során gyakran elmaradnak a fenntarthatósági értékelések. A tudásátadás és a kommunikációs készségek fejlesztése is hozzájárul a korszerű, fenntartható projektek megvalósulásához.

A Q-BICON kitölti a képzési űrt

A Q-BICON célja, hogy megszüntesse ezt a hiányt a képzési piacokon, és egy innovatív, piacérzékeny képzési keretrendszert alkosson meg a bioenergia-tanácsadás területén.

  • megteremti a bioenergia-tanácsadói munkakört;
  • új tartalmakat fejleszt a fenntartható biomassza-felhasználás területén;
  • integrálja a képzésbe a kommunickációs készségek fejlesztését
  • további, tanácsadók számára elengedhetetlen – készségeket és kompetenciák fejleszt.