Képzés

A Q-BICON egy innovatív felnőttképzési kurzust hoz létre

A Q-BICON kurzus olyan szakemberek számára készül, akiknek alapos ismereteik vannak a bioenergia területén. Ezért a képzés csak rövid ismertetőt ad a bioenergia-hasznosítás folyamatainak alapvető technikai aspektusairól. A tananyag a biomassza ellátási lánc fenntarthatóságára fókuszál, beleértve a biomassza-előállítási módszereket és a logisztikát is. A képzés foglalkozik a bioenergetika jogi és pénzügyi hátterével is, melyek fontos szerepet játszanak a biomassza-projektek tervezésében és a befeketések megvalósításában. Foglalkozunk a résztvevők tanácsadói és kommunikációs képességeinek fejlesztésével, melyek a mindennapi munka során lesznek hasznosak. A képzés tehát négy fő modulból áll össze:

1. Energiarendszerek

 • A termodinamika és az energiarendszerek alapjai
 • Energiafelhasználás és -ellátás
 • Statisztikai jelzőszámok

2. A biomassza fenntartható felhasználása energetikai célokra

 • A biomassza ellátási lánc
 • Fenntarthatósági koncepciók
 • A bioenergia előállításának emissziói
 • Energetikai folyamattechnika
 • Bioüzemanyagok

3. Projekt menedzsment, jogi háttér és finanszírozás

 • Projektmenedzsment a biomassza-tanácsadók számára
 • Projektfejlesztés és -megvalósítás
 • Jogi háttér és pályázati programok

4. Kommunikáció és az érintettek bevonása

 •  Kommunikációs koncepciók
 • Moderáció és vitavezetés
 • Bioenergia-projektek kommunikáció-menedzsmentje

Záró dolgozat készítése és szóbeli védés

A Q-BICON döntéshozók képzésével növeli a hatékonyságát

A Q-BICON képzést elsősorban tanácsadóknak, döntéshozóknak, és a köz- és privát szférában, valamint civil szervezetekben dolgozó szakembereknek ajánljuk. A potenciális résztvevők főleg a következő területeken dolgoznak:

 • Mezőgazdaság, erdőgazdaság
 • Hulladékkezelés, épületgépészet
 • Területtervezés és építészet
 • Energiaszolgáltatók, önkormányzatok
 • (Bio)energiával kapcsolatos szervezetek és egyesületek